Siirry sisältöön

Tietosuoja

Tietosuojaseloste 18.10.2023

Rekisterinpitäjä:

Yritys:  Leadz Oy

Y-tunnus:  3235832-2

Osoite:  Kalasatamankatu 9 A 237, 00580 Helsinki

Sähköposti: asiakaspalvelu@nopealaina.fi 

 

Keräämme henkilötietoja parhaan mahdollisen palvelun takaamiseksi. Mahdollisten henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän ja asiakkaan välinen sopimus ja sitä seuraavat lakisääteiset velvoitteet.

Keräämme myös henkilötietoja markkinointitarkoituksessa, tämän perusteena on suostumus. Emme tee yksittäisistä kävijöistä profilointeja.

Henkilötietoja käsittelevät:

Yrityksemme työntekijät

Mahdolliset sopimuskumppanit

Mahdolliset yritykset jotka kehittävät nettisivujamme

Henkilötietojen säilytys:

Sähköpostiarkistossa 10 vuoden ajan

Kirjanpitoaineistossa 8 vuoden ajan

Käyttäjällä on seuraavat oikeudet henkilötietojen tarkastusta koskien:

Oikeus pyytää tarkastamaan itseään koskevat henkilötiedot

Oikeus pyytää oikaisua tietoihin

Oikeus pyytä rajoittamaan tietojen käyttöä

Oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojen käyttöä koskien

Oikeus tehdä valitus viranomaiselle tietojen käsittelystä